ข้อมูลเส้นทาง

โตเกียว เบย์ ไมฮามะ โฮเต็ล เป็นโรงแรมที่สะดวกที่อยู่ในโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท®
มีบริการรถรับ-ส่งฟรีไปยัง "สถานีรถไฟ JR ไมฮามะ" และ "สถานีเบย์ไซด์ (รถไฟฟ้าโมโนเรล)"

[ที่อยู่]
1-34 Maihama, Urayasu city, Chiba, Japan 279-0031
TEL: 047-355-1222

Mapการเดินทางโดยรถไฟ

Picture

กรุณาลงที่สถานีไมฮามะ ของ JR สายเคอิโยหรือสายมุซะชิโนะ, ที่สถานีไมฮามาะกรุณาขึ้นดิสนีย์รีสอร์ทไลน์ (รถไฟฟ้าโมโนเรล) หรือรถรับ-ส่งฟรีไปโรงแรม

[กรณีที่ใช้บริการดิสนีย์รีสอร์ทไลน์]
กรุณาลงที่สถานีเบย์ไซด์ เป็นสถานีที่สองจากสถานีเกตเวย์รีสอร์ท และขึ้นดิสนีย์รีสอร์ทครุยเซอร์ (รถรับ-ส่งฟรี) ประมาณ 2 - 4 นาที

[กรณีใช้บริการรถรับ-ส่งฟรีไปยังโรงแรม]
ใช้เวลาประมาณ 5 นาทีจากป้ายรถบัสไปไมฮามะ

ศูนย์ต้อนรับโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท®

ลูกค้าท่านใดที่ลงรถไฟที่สถานีรถไฟไมฮามะ สะดวกที่จะใช้บริการที่นี่
เพื่อให้ลูกค้าได้มีประสบการณ์พิเศษที่โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท เรายินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับดิสนีย์รีสอร์ทและบริการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ช่วยทำการเช็คอินโรงแรมที่เข้าพัก บริการส่งกระเป๋าเดินทางถึงโรงแรมฟรี (Baggage delivery service)

Map
Print (PDF)

จากสนามบิน

Picture

จากสนามบินฮาเนดะหรือสนามบินนาริตะ กรุณาใช้บริการ รถลีมูซีนไปยังโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท ®
ขากลับก็สามารถใช้บริการรถบัสลีมูซีนที่มุ่งหน้าไปยังสนามบินฮาเนดะหรือสนามบินนาริตะจากโรงแรม

* รถจะจอดทุกโรงแรมในโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท®
โปรดระวัง กรุณาอย่าลงผิดโรงแรม

[จากสนามบินฮาเนดะ]
ขึ้นรถที่อาคารผู้โดยสารที่ 1 หรือ 2 และลงที่โตเกียว เบย์ ไมฮามะ โฮเต็ล
ระยะเวลา : ประมาณ 50 - 60 นาที
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ตารางเวลาเดินรถ อัตราค่าโดยสาร วิธีการจองตั๋ว ได้ที่เว็บไซต์ของ Airport Transport Service Co., Ltd.

[จากสนามบินนาริตะ]
ขึ้นรถที่อาคารผู้โดยสารที่1, 2 หรือ 3 และลงที่โตเกียว เบย์ ไมฮามะ โฮเต็ล
ระยะเวลา : ประมาณ 60 - 85 นาที
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ตารางเวลาเดินรถ อัตราค่าโดยสาร วิธีการจองตั๋ว ได้ที่เว็บไซต์ของ Airport Transport Service Co., Ltd.


การเดินทางโดยรถยนต์

กรุณาลงที่อุระยะซุ หรือ คะไซ ของ Bayshore Route ของ Shuto Expressway

[อัตราค่าจอดรถ]

สำหรับลูกค้าที่เข้าพัก 1 คืน 3,300 เยน, 2 คืน 4,700 เยน, 3 คืนขึ้นไป 6,100 เยน
เวลา 0:00 (วันเข้ามาจอด) / 14:00 (วันที่ออก)
สำหรับแขกที่มาร่วมงานแต่งงาน
งานเลี้ยง
จอดฟรี 6 ชั่วโม
สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการร้านอาหาร
หรือร้านกาแฟ
จอดฟรี 3 ชั่วโมง

* กรณีที่จอดเกินเวลาดังกล่าว คิดค่าบริการ 600 เยน / ชั่วโมง


การเดินทางไปสวนสนุก

Picture

* ขออภัย รถบริการรับ-ส่งอาจมีการล่าช้าอย่างมากเนื่องจากสภาพการจราจรติดขัดบนท้องถนน

Map
Print (PDF)

ไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์®

・เดินประมาณ 18 นาที
・โตเกียว เบย์ ไมฮามะ โฮเต็ล [ดิสนีย์รีสอร์ทครุยเซอร์ (รถรับ-ส่งฟรี)]
⇒ สถานีไมฮามะ [เดิน]
⇒ ไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์®

Photo

ไปโตเกียวดิสนีย์ซี®

โตเกียว เบย์ ไมฮามะ โฮเต็ล [ดิสนีย์รีสอร์ทครุยเซอร์ (รถรับ-ส่งฟรี)]
⇒ สถานีเบย์ไซด์ [(ดิสนีย์รีสอร์ทไลน์ (รถไฟฟ้าโมโนเรล)]
⇒ Tokyo DisneySea Station [เดิน]
⇒ ไปโตเกียวดิสนีย์ซี®

Photo

ดิสนีย์รีสอร์ทไลน์

เป็นรถไฟฟ้าโมโนเรลที่เชื่อมต่อ โตเกียวดิสนีย์แลนด์®, โตเกียวดิสนีย์ซี®, สถานีไมฮามะ, สถานีเบย์ไซด์

ดูรายละเอียดของดิสนีย์รีสอร์ทไลน์

Photo

Disney Resort Cruiser (รถรับ-ส่งฟรี)

เป็นรถบัสรับ-ส่งฟรีที่เชื่อมต่อระหว่างโตเกียว เบย์ ไมฮามะ โฮเต็ล กับ สถานีเบย์ไซด์, ระหว่างโตเกียว เบย์ ไมฮามะโฮเต็ล กับ สถานี JR ไมฮามะ

ตารางเวลา สถานีเบย์ไซด์ ⇔ โรงแรม
ตารางเวลา สถานีไมฮามะ ⇔ โรงแรม

Photo